Ho sentim, el servei Pula - Trieste ja no està disponible amb Direct Ferries.